Archiwa tagu: dokument

dokument

Jak cudzoziemiec może zostać w naszym kraju na dłużej? Jak może dostać kartę pobytu?

Wielu cudzoziemców zastanawia się, jak dostać kartę pobytu w Polsce? Dzieje się tak, jak pozytywnie zostanie zakończona postępowanie, po otrzymaniu decyzji urzędowej. Karta pobytu w Polsce jest bardzo ważnym dokumentem, dzięki niej każdemu cudzoziemcowi przysługują pewne przywileje. Jak wygląda procedura uzyskania tego typu karty?

Kiedy iść do kompetentnego notariusza?

Notariusz jest osobą , która spisuje dokumenty na zlecenie i pieczątką urzędową nadaje im moc prawną. Z racji, że specjalista taki ma powinność dopilnowania zgodności prawnej sporządzonego dokumentu oraz powinien on troszczyć się o dobro każdej strony, której dokument dotyczy, dokumenty sporządzone przez takiego specjalistę są dokumentami urzędowymi. Dokumenty sporządzane przez notariusza mają zapobiegać sporom sądowym, bądź stanowić zabezpieczenie interesów. Korzystanie z usług notarialnych jest dobrowolne, jednak w przypadku niektórych rodzajów umów, niezbędne jest notarialne jej potwierdzenie.

Legalizacja wizyty i zatrudnienia w Polsce, czyli jak obcokrajowiec może uzyskać prawa i przywileje.

Studiując można zauważyć jak wielu obcokrajowców, w szczególności ze wschodniej części Europy podróżują do Polski, mając nadzieje na lepsze perspektywy rozwoju. Co trzeba wykonać, by móc uzyskać kartę pobytu cudzoziemca, która daje przepustkę do praw i dodatkowych względów. Karta pobytu cudzoziemca jest to dokument ważny dla cudzoziemców.

Darowizna bez podatku oraz zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS – co to jest?

Darowizna dla familii albo bliskich to coś, na co współcześnie decyduje się coraz więcej postaci. Niemniej jednak, żeby przekazać darowiznę, powinno się wiedzieć, jakim sposobem to wykonać i jakich przepisów należy przestrzegać. Warto także dowiedzieć się, jakim sposobem wolno oddać darowiznę bez płacenia podatku. Darowizna bez podatku winna zostać sporządzona w zerowej grupie podatkowej, jednakże powinno się sprawdzić, czy osoba, której potrzebujemy przeznaczyć darowiznę, do tej grupy należy.

Notariusz Ochota z chęcią pomoże wszystkim w potrzebie

Gdy powinniśmy stworzyć jakieś pisma, które będą posiadały sporą ważność nawet przed sądem oraz których nie da się podważyć, to obowiązkowo musimy to zrobić w obecności wyuczonego człowieka, który swoją powagą będzie miał możliwość potwierdzić, że dany wpis był przez nas stworzony bez przymusu oraz byliśmy całkowicie pewni tego co ma miejsce.

Co robić, gdy dostaniemy informacje o nakazie zapłaty? W jaki sposób można wtedy zareagować?

Kiedy możliwe jest zażądania wydania nakazu zapłaty? A co można uczynić, gdy nakaz będzie wydany przeciw nam? Jakie są możliwość w takiej sytuacji i na czym to właściwie polega? Czym właściwie jest nakaz zapłaty? W praktyce sądowej w dużej liczbie postępowań o roszczenia pieniężne sądy cywilne orzekają nakaz zapłaty. Takiego decyzji nie powinno się jednakże wiązać z klasycznym postępowaniem w sądzie.