Kiedy jest niezbędny notariusz?

przez | 4 sierpnia 2022
Do urzędnika notarialnego idziemy w przeróżnych sytuacjach życiowych. Zwykle zjawiamy się u tego urzędnika w sprawie odsprzedaży lub kupna ziemi lub mienia ruchomego. Zdarza się też, iż zjawimy się u niego w sprawie schedy czy testamentu. Notariusz to człowiek, który powinien być bardzo precyzyjny, skrupulatny w tym co robi, musi idealnie znać przepisy prawa. To osoba sprawdzona, taka, której z pewnością jesteśmy w stanie powierzyć swoją, niekiedy bardzo zawiłą sprawę.

Notariusz w mieście Dąbrowa Górnicza, w dawnych czasach określany rejentem, mianowany jest przez ministra sprawiedliwości, upoważniony do tworzenia aktów notarialnych oraz do dokonywania innych czynności notarialnych. Notariusz w temacie swoich uprawnień funkcjonuje jako osoba zaufania publicznego, czyli przysługuje jej ochrona jak dla funkcjonariusza publicznego. Czynności, jakie dokonuje mają charakter dokumentu urzędowego. Podczas dokonywanych czynności notariusz jest zobowiązany panować nad prawidłowych zabezpieczeniem praw i właściwych interesów stron, a także innych osób, dla jakich dana sprawa może wywoływać skutki prawne. Notariusz Dąbrowa Górnicza – sprawdź tutaj w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej ma istotną rolę, zapobiega bowiem sporom sądowym dzięki zapewnieniu pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Notariusze

Autor: Eversheds International
Źródło: http://www.flickr.com

Istniejące kancelarie notarialne w Polsce są łatwo osiągalne dla każdego obywatela. Ich pula na rynku jest na tyle duża, że możemy swobodnie wybrać notariusza dla swojej sprawy. Kancelarie z pewnością w sposób kompetentny i profesjonalny pomogą rozwiązać problem, z którym się borykamy. Zauważyć trzeba, że biura notarialne doskonale znają prawo, które wyróżnia się ogromną zmiennością. Ich głównym zadaniem jest poszanowanie prawa oraz etyki zawodowej. Wiele ludzi twierdzi, że koszty bywają duże a to skuteczna przeszkoda w korzystaniu z usług notariuszy. Jest tu wiele prawdy, gdyż ceny określa odpowiednia ustawa, jaką tworzy rząd a nie osobiście notariusz.

W przypadku sprzedaży działki do ceny wchodzi koszt przekazania VAT do Urzędu Skarbowego oraz koszty założenia czy wpis do Ksiąg Wieczystych. To wszystko składa się na opłatę, którą podsumowuje kancelaria notarialna. Oczywiście, obniżenie taryf jest wysoce potrzebne, ponieważ nie każdy może ponieść tak spore koszty, które często powiązane są z losowymi wydarzeniami typu spadek ( adwokat-wroclaw.com.pl/przyjecie-lub-odrzucenie-spadku ). Temat opłat notarialnych to niełatwa i delikatna sprawa, gdyż jest dużo opinii co do tej kwestii. Uporządkowaniem tego zagadnienia powinno zajmować się rząd na prośbę zaangażowanych wyborców, poprzez wprowadzenie konkretnych zmian w przepisach.