Obowiązki rejenta, czyli co może, dlaczego a także w jakim wymiarze

przez | 3 sierpnia 2022
Notariusz pełni rolę funkcjonariusza państwowego, czyli osoby, która na wstępie obdarzana jest zaufaniem. Jednak nie wszyscy są świadomi, co należy do jego obowiązków, czyli tzw. czynności notarialnych.

rozmowa

Autor: iStock
Źródło: iStock
Notariusz kiedyś określany był rejentem, czyli jednostką, która uprawniona była z ramiona panującego do piastowania władzy, gdy ten nie zdołał spełniać swoich obowiązków. Analogicznie jest dzisiaj, rejent to jednostka zaufania publicznego. Działania notariusza posiadają charakter pisma urzędowego. Notariusz [polecana kancelaria notarialna z Warszawy] w Dąbrowie Górniczej (sprawdzony notariusz w Dąbrowie Górniczej) na przykład świadczy w zakresie swoich usług tworzenie aktów notarialnych, poświadczenie dziedziczenia, przygotowywanie zaświadczeń, potwierdzania zgodności odpisu, podpisu, wyciągu lub również duplikatu z okazanym dokumentem. Nieodzownym jest fakt, iż poza stworzeniem aktów prawnych czy potwierdzaniem równorzędności z pierwowzorem rejent przyjmuje również na przechowanie akty, pieniądze lub papiery wartościowe, a także przygotowuje projekty aktów, deklaracji lub innych dokumentów. Udanie się do notariusza gwarantuje zabezpieczenie praw i interesów danych stron, co też w dużej mierze zapobiega sporom sądowym. Rejenta trudno porównywać do radcy prawnego lub mecenasa, natomiast bliżej mu do działania sądu. Notariusz w Dąbrowie Górniczej ułatwi także przeprowadzić postępowanie spadkowe, ponieważ notarialny akt, który zaświadcza dziedziczenie zewidencjonowany zostaje w spisie, a więc posiada skutki mającego moc prawną postanowienia sądu, który stwierdza przysposobienie spadku Co istotne, spisanie testamentu w obecności notariusza nie opóźnia jego pojawienia się.
Obecnie usługi notariusza są zdecydowanie wskazane i niezbędne, dla uspokojenia sumienia i odpowiedniego funkcjonowania.