W jaki sposób przygotować pozew o separację? Czy jesteśmy w stanie samemu takie coś zorganizować?

przez | 3 sierpnia 2022
Z całą pewnością pozew i odpowiedź na pozew o separację możemy napisać we własnym zakresie. Nie jest to wcale aż tak ciężkie, lecz musimy pamiętać o paru istotnych elementach takiego dokumentu.

pozew

Autor: Marc Majcher
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze, należy wskazać adres sądu okręgowego, jaki jest określony w naszej sprawie. Właściwość sądu definiuje się na podstawie miejsca wspólnego zamieszkania małżonków. Zasada tego typu ma jednakowoż zastosowanie jedynie w takiej sytuacji, kiedy jedno z nich stale tam przebywa. W sytuacji, kiedy małżeństwo nie posiada adresu tego samego miejsca zamieszkania, to pozew należy złożyć do sądu okręgowego, który jest odpowiedni dla miejsca zamieszkania pozwanego, a kiedy nie jest to do zorganizowania – do miejsca zamieszkania wnoszącego pozew (czyli powoda) – dowiedz się więcej o pozwach.

Zobacz poza tym te ciekawe wskazówki z serwisu, które przeczytasz pod tym linkiem – one także opisują niniejsze zagadnienie.

Następnie powinniśmy podać szczegółowe informacje na temat stron postępowania (czyli męża i żony). Musimy podać ich imiona oraz nazwiska, numery PESEL oraz adresy. W dalszej kolejności należy przedstawić swoje żądania, czyli na przykład domagamy się orzeczenia separacji. Ponadto w tej części pozwu można wskazać swoje oczekiwania w zakresie alimentów, opieki nad dziećmi, podziału majątku, orzeczenia zwrotu kosztów postępowania. Następnie opisujemy czemu istnieje potrzeba ustanowienia separacji. W takim momencie powinniśmy ukazać, iż nastąpił rozpad małżeństwa. Kiedy domagamy się uznania winy małżonka – powinniśmy wskazać jej dowody. Trzeba również ukazać sprawy związane z dziećmi. Należy poinformować sąd czy mamy z małżonkiem wspólne dzieci oraz wpisać ich dokładne dane.

sąd

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Pozew koniecznie powinien też posiadać dane o majątkowych umowach małżeńskich, a w tym o intercyzie. W treści pozwu możemy również wnioskować o przesłuchanie świadków. Ich dokładne informacje także trzeba wpisać. Na samym końcu przedłożyć listę załączników. Do załączników zaliczyć powinniśmy wszystkie dokumenty, jakie stwierdzają fakty przedłożone w pozwie, a także skrócony odpis aktu małżeństwa. Tak przygotowane dokumenty będą w pełni kompletne, dzięki nim szybko będzie mógł ruszyć proces rozwodowy. Proces nieprzyjemny, ale lepiej jak dziejący się szybciej. Kiedy bowiem ma miejsce zbyt długo robi się jeszcze bardziej nieprzyjemny. Jak więc zależy nam na szybkim i przy tym mniej nieprzyjemnym procesie, przygotujmy wszystkie konieczne dokumenty, a proces rozwodowy będziemy mieć dość szybko za sobą.