Tłumacz przysięgły – jakie trzeba spełniać wymagania?

przez | 12 maja 2022
Tłumacz przysięgły to specyficzny zawód, który wykonuje osoba, która może się okazać ogólnym zaufaniem. Prócz tego, żeby zostać fachowcem z tej dziedziny tłumacz przysięgły musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Parać się tym szczególnym zajęciem w Polsce może ten, kto posiada obywatelstwo polskie lub też jest obywatelem państwa wchodzącego w związek Unii Europejskiej lub państwa, który zrzeszony jest w porozumieniu tyczącym Wolnego Handlu (European Free Trade Association).

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu
Konieczne jest posługiwanie się językiem polskim jak również posiadanie stuprocentowej zdolności do wszelkich czynności prawnych. Ponadto polskie prawo nakłada jeszcze wiele innych wymagań. Tłumacz rosyjskiego (a także innego języka) nie może być karany za żadne przekroczenie, które zostało przez niego dokonane rozmyślnie. Tłumaczem przysięgłym nie zostanie osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe bądź też popełni nierozmyślnie przestępstwo powiązane z naruszeniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (zobacz na czym polegają tłumaczenia pisemne). By zostać zawodowym tłumaczem wymagane jest posiadanie studiów wyższych magisterskich na kierunku filologicznym. Można także ukończyć inny profil studiów i udać się na studia podyplomowe, z zakresu tłumaczenia z danego języka.

Wiedza merytoryczna każdego kandydata na tłumacza musi być sprawdzona. Konieczne jest zatem przejście zawodowego egzaminu z tłumaczenia z polskiego na dowolny język obcy. Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej tłumaczy się z języka polskiego na język obcy, w drugiej z kolei z języka obcego, treść trzeba przełożyć na język rodzimy. Posiadanie tytułu magistra jest warunkiem niezbędnym, ażeby być dopuszczonym do zdawania egzaminu.

Nadawaniem tytułu tłumacza przysięgłego zajmuje się ministerstwo sprawiedliwości. Ono również organizuje wszystkie egzaminy i siłą rzeczy do niego trzeba kierować zgłoszenia. Podejście do egzaminu jest płatne. Ministerstwo Sprawiedliwości bierze za jego przeprowadzenie 800 PLN od osoby. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej (tłumaczenia objęte certyfikatem). Obie części nie mają miejsca zaraz po sobie, a konkretne terminy określone są przez przewodniczącego komisji. Zanim będziemy pełnoprawnymi tłumaczami przysięgłymi, musimy przebyć długą i zawiłą drogę, jednakże zawód tłumacz przysięgły gliwice przysięgły jest tak wciągający jak również i lukratywny, iż z całą pewnością warto ją pokonywać.