Na czym polega prawo karne skarbowe? O jakich kwestiach mówi? Jakiego rodzaju są jego postanowienia?

przez | 6 maja 2022
prawo karne skarbowe to dość specjalna część prawa karnego, która zawiera najistotniejsze przepisy, jakie odnoszą się do unormowania odpowiedzialności osób fizycznych za popełnione przestępstwa, jak również wykroczenia skarbowe.

prawo karne skarbowe

Autor: Szmalback.pl
Źródło: Szmalback.pl
Naruszają one niezwykle istotny obszar – interesy finansowe państwa, więc reakcja instytucji państwowych musi być adekwatna
Tego typu gałąź prawa dzielona jest na 3 części. Pierwsze to prawo karne skarbowe materialne, jakie składa się z dwóch elementów: części ogólnej, jaka definiuje zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a jednocześnie system sankcji w postaci kar i środków karnych, gdy zostaną popełnione. Następna część jest bardziej uszczegółowiona zawierająca zdefiniowane różnorodnych wykroczeń oraz przestępstw (adwokat do spraw karnych wrocław) skarbowych.
To jak najbardziej nie jest wszystko, czym zajmuje się to prawo, bo jak powiedzieliśmy, jest to parę obszarów, także prawo karne skarbowe procesowe, które odpowiada za uregulowanie przebiegu postępowania w sprawach karnych skarbowych. Najlepiej też powiedzieć o prawie wykonawczym, a można je określić tak że określa sposoby wykonywania orzeczeń w sprawach karnych skarbowych.
kredyt

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
To niezwykle istotne prawo, a wszelkie jego obszary skodyfikowane są w jednym akcie prawnym, w ustawie z dnia dziesiątego września 1999 roku. Należy jednak mieć na uwadze, iż prawo skarbowe ma wiele wspólnego z powszechnym prawem karnym, gdyż jedno, ale również drugie odnosi się do jego instytucji.

Z pewnością korzystnie poznać zapisy prawa karnego skarbowego, bo jego znajomość przydatna jest w wielu życiowych momentach. Warto o tym pamiętać i zawsze być do tego przygotowanym.