Licytacje jako metoda spieniężenia rzeczy dłużnika

przez | 6 maja 2022
Każda osoba, która nie płaci swoich kredytów winna być świadoma tego, że dobra kupione za pożyczone pieniądze zdołają jej być odebrane i sprzedane w drodze przetargów.

Słój z oszczędnościami

Autor: Tax Credits
Źródło: http://www.flickr.com
Licytacje komornicze Tarnowskie Góry to jeden z metod sprzedaży przedmiotów dłużnika, jakie zostały zajęte w toku działania egzekucyjnego. Dla nabywających jest to okazja zdobycia lokum, auta, bądź różnych rzeczy po interesującej cenie. Sprzedaż zajętych przedmiotów odbywa się w drodze aukcji publicznej. Obwieszczenie o aukcji komorniczej przekazuje się do ogólnej wiadomości. Jest tam zamieszczona informacja na temat przedmiotu, terminu i miejsca aukcji. Bardzo ważna dla prawdopodobnych licytantów jest wartość danego przedmiotu, albo posiadłości. Licytować można wyłącznie nieruchomość będącą mieniem dłużnika. Wartość wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej stanowi ¾ wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym czasie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być zbyte w innym terminie licytacyjnym. Drugi czas aukcji akceptowalny jest wyłącznie na prośbę wierzyciela. W takim wypadku cena wywołania wynosi ½ ceny przybliżonej. Osoba, która pragnie przystąpić do przetargu powinna dostarczyć komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Nie uiszczając poręki, nie zostanie dopuszczona do uczestnictwa w przetargu.

Bez zwłoki zobacz artykuł w serwisie prezentującym zbliżone informacje. Są równie emocjonujące, ponieważ dotyczą tego samego tematu.

Sama licytacja odbywa się ustnie i zwycięża ją partycypant, który zaoferuje najwyższą cenę.

Licytacja rzeczy, lub mieszkania to możliwość dla wszelkich zainteresowanych, żeby kupić rzecz, lub nieruchomość w interesującej cenie.