Interesujesz się prawem? Zachęcamy do sprawdzenia!

przez | 25 maja 2022
Zdefiniowanie prawa przysparza kłopotów nie tylko prawnikom. Przyjmijmy więc, że ilu prawników – tyle definicji prawa. Jednak prawo musi być jasne i nie pozostawiać niedomówień ani luk umożliwiających jego dowolną interpretację lub omijanie go. Niestety w naszej ojczyźnie tworzeniem prawa zajmują się nie prawnicy a politycy, co często skutkuje kiepskim poziomem aktów prawnych. Gdyby politycy pragnęli pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa to księgarnia prawnicza jest miejscem, które powinni odwiedzić.

Pisząc o polityce nie sposób pominąć ważnego działu prawa, jakim jest prawo administracyjne. Najistotniejsze sprawy, których dotyczy ten dział to między innymi: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, gospodarka, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność kraju, szkolnictwo, budownictwo, kultura czyli prawie wszystkie dziedziny naszego życia.

Będąc przy tym temacie powinno się wspomnieć o zamówieniach publicznych. Różnego rodzaju przetargi powinny być przeprowadzane zgodnie z prawem. Przepisy te omawia prawo zamówień publicznych. Jeżeli chcemy wziąć udział w przetargu powinniśmy się z tym działem wcześniej zapoznać.

Innym istotnym dla pracy kraju działem prawnym jest prawo bankowe. Można je podzielić na prywatne , które reguluje stosunki banków z klientami oraz publiczne prawo bankowe, regulujące działanie instytucji bankowych. Prawo bankowe znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665).

Gdyby nie prawo budowlane to na nasze miasto wyglądałoby zupełnie inaczej. Bo czy ktoś umie sobie wyobrazić jak wyglądałoby nasze otoczenie gdyby każdy budował jak chce? Ja wole sobie tego nie wyobrażać…

Dla przysłowiowego Kowalskiego najistotniejsze może się jednak okazać kodeks cywilny. Najważniejszym zapisem jest tu zasada równości podmiotów wobec prawa. Żadna ze stron nie może narzucić drugiej swojej woli. Reguluje stosunki pomiędzy podmiotami fizycznymi.

Z kolei prawo podatkowe powinno przykuć naszą uwagę. Bo kto nie chciałby płacić niższych podatków? Znając prawo możemy nie tylko zaoszczędzić pieniądze ale również uniknąć konsekwencji niestosowania się do prawa.

Stosunki gospodarcze i handel reguluje prawo gospodarcze. Zawarte w nim przepisy pomogą nam w dochodzeniu swoich praw przed sądem w wypadku spotkania nieuczciwego przedsiębiorcy – zobacz lexperts.pl/specjalizacje/prawo-gospodarcze-i-handlowe/ny, gdyż za nieprzestrzeganie tych przepisów jesteśmy ścigani „z urzędu” w odróżnieniu od prawa cywilnego. Prawo karne chroni każdego z nas przed zachowaniami aspołecznymi.

majesty of law

Autor: Mike Licht
Źródło: http://www.flickr.com

Zależności prawne pomiędzy krajami i wspólnotami reguluje z kolei prawo wspólnotowe. Gdyby nie te przepisy, wymiana towarów i usług pomiędzy różnymi krajami byłaby niemożliwa. Ściganie groźnych przestępców byłoby bardzo utrudnione bez współpracy wielu państw.

Najważniejsza jest zawsze rodzina. Jednak nie każdy to rozumie i dba o najbliższych. Aby ochronić pokrzywdzonych przez rodzinę stworzono prawo rodzinne. Przepisy te mówią między innymi o tym komu przysługują prawa rodzicielskie w przypadku złej opieki nad dzieckiem.

W dzisiejszych czasach gdy dużo firm nie radzi sobie na rynku i upada, do głosu dochodzi prawo upadłościowe. Zawarte w nim przepisy mówią nam jak zagospodarować majątek upadłej firmy oraz jakie prawa przysługują pracownikom.

Kolejną dziedziną prawa jest prawo wekslowe. Czytelnik dowie się z niego jaką wartość prawną mają papiery wartościowe takie jak weksle i czeki. Zawarte w nim przepisy pomogą nam dochodzić swoich praw w walce o nasze pieniądze.

Niezależnie od tego jaka gałąź prawa nas interesuje, często chcąc załatwić jakaś sprawę musimy wypełnić pismo lub formularz. Często wzory takich pism są trudno dostępne. Na szczęście w internecie znajdziemy wzory pism, które przydadzą nam się w urzędach i innych instytucjach.

Widać wyraźnie, że temat prawa jest bardzo szeroki i potrzeba lat żeby go dokładnie poznać. Zawsze jednak warto pogłębić wiedzę aby rozwijać się i nie pogubić się w współczesnym świecie. Jeśli pragniesz być na bieżąco z obowiązującymi normami prawnymi to wejdź koniecznie na stronę

lexperts.pl