Co dzieje się po przejęciu mienia dłużnika przez komornika? – parę przydatnych informacji w tym zakresie

przez | 7 maja 2022
Przejęcie mienia przez instytucję komorniczą nie należy dziś do rzadkości. Naruszający prawo i interesy innych dłużnicy tracą w ten sposób najróżniejsze mienie – od pojedynczych akcesoriów po całe mieszkania. Przedmioty przejęte przez komorników mogą zostać oddane pod licytację, której przebieg jest udostępniany ogółowi.

Młotek sędziego

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Rzeczy, które posiadł komornik, a które nie przeszły jego decyzją do obrotu w handlu, są licytowane. Nie wszystkie przejęte własności rzecz jasna nadają się do obrotu i oddania ich właściwemu przedsiębiorcy. Jeśli tak jest lub po prostu nie ma możliwości sprzedaży, na wniosek wierzyciela komornik komornik mokotów Goleniów oddaje mienie na licytacje.

Są to decyzje instytucji komorniczych – to one decydują o ewentualnym sposobie zbycia własności. Strony kancelarii komorniczych większości miast zawierają ogłoszenia, obfite w drobiazgowe dane i kwoty licytowanego mienia. Przedstawiają one licytacje tego mienia, które w danej sytuacji znajduje się w posiadaniu komornika. Na obwieszczeniu o licytowaniu mienia wyczytamy, poza niezbędnymi detalami jak miejsce i godzina licytacji, również cenę wywoławczą, dane osobiste komornika czy numer konta do dokonania przelewu za mienie. Bez znaczenia przy tym czy licytacje dotyczą samochodu, większej nieruchomości czy budynku przemysłowego – -> zobacz przykłady.

Warunki postępowania z przejętym mieniem przez komornika reguluje kodeks cywilny. Kluczowe zapisy w tej sprawie nowelizowano przez kilka dobrych lat. Dziś pewnym sposobem przeglądu własności komorniczych oddanych do licytacji jest przegląd lokalnych i centralnych stron komorniczych. Największą z nich jest portal Podejrzymy tam sporo aktualnych licytacji, oddzielne dla nieruchomości, oddzielne dla ruchomości (czyli dóbr materialnych). Jak to bywa w rozbieżności cen w licytacjach, progi kwot są ogromne – od kilkunastu złotych do całych milionów: przeczytaj więcej.

Ceny mienia przejętego przez komornika, są ustalane przez rzeczoznawcę. Zapisy Kodeksu Cywilnego ustalają cenę wywołania w pierwszym terminie publicznej licytacji na trzy czwarte ceny szacunkowej. Brak ofert w pierwszym terminie skutkuje obniżką ceny wyjściowej do 50 procent wartości oszacowanej na początek.