W jaki sposób można wykorzystać otrzymane uprzednio referencje, aby dostać nową posadę?

przez | 5 marca 2022
W życiu bieżącym opinia, jaką mamy u innych ludzi jest bardzo istotna. Nie inaczej jest w sytuacji, gdy poszukujemy nowej posady. Nawet w dostępnych w internecie wzorach CV mieści się wielokrotnie oddzielna część dotycząca ocen od wcześniejszych pracodawców.
Z tego też powodu gdy poszukujemy nowej pracy, w miarę możliwości, należałoby uzyskać intratne dla nas referencje od wcześniejszego zwierzchnika.

Jeżeli je otrzymamy, dane o nich należałoby umieścić w CV.

Ciekawych danych zasięgniesz po przejściu do źródła (http://ulpa.com.pl/kategoria-produktu/maty-przemyslowe/podesty-przemyslowe-antyposlizgowe/), która ma wciągające dane na omawiany temat – będą one niewątpliwie warte uwagi.

Niestety pracodawcy nie zawsze im ufają, gdyż wielokrotnie pisze je sam odchodzący pracownik, który przynosi poprzedniemu szefowi akt do podpisania. Z tego też powodu zamiast samych referencji, należałoby umieścić numer telefonu do bezpośredniego przełożonego w byłej spółce. Znacznie podniesie to naszą prawdziwość w oczach potencjalnego nowego dyrektora. To istotne, gdyż dla niego opinia wystawiona przez osobę, z jaką uprzednio ściśle współpracowałeś jest ważniejsza niż nawet opinia wyższego szczeblem prezesa. Jest tak dlatego, że taka osoba często podpisuje akta machinalnie. Twój bezpośredni szef natomiast zna Twój charakter oraz Twoje doświadczenie i zdolności.

przedpokój

Autor: INVADO
Źródło: INVADO

Ponadto cennym źródłem informacji o Tobie mogą zostać opinie od interesantów, z którymi uprzednio współpracowałeś. Możliwa jest sytuacja, kiedy posiadasz wiele referencji wystawionych przez poprzednich pracodawców. Naturalnie nie ma konieczności umieszczać je wszystkie w jednym CV.

Wystarczy skoncentrować się jedynie na osobach, z jakimi współpracowałeś najściślej. Poza tym opinie, które zamieszczasz w CV będą znacznie bardziej korzystne, jeżeli podasz stanowiska, jakie piastują osoby, na które się powołujesz.