Najważniejsze obowiązki pracodawcy względem pracownika

przez | 12 marca 2022
Zgodnie z regulacjami, pracobiorca posiada prawo do adekwatnego uposażenia za wykonywaną pracę, jakie nie powinno być niższe od pensji minimalnej.
Jego wysokość winna uzależniona być przede wszystkim do wariantu wykonywanej pracy, kwalifikacji zatrudnionego a także ilości a także jakości wyświadczanej przez niego pracy.

Prawodawca precyzyjnie przy tym wskazał, w jaki sposób pracodawca ma wynagrodzenia wypłacać – dokładnie raz w miesiącu, w stałym jak też ustalonym z góry terminie. Z zasady robi się to „z dołu”, czyli za pracę przeprowadzoną, nie później jednak aniżeli w przeciągu pierwszych dziesięciu dni następnego kalendarzowego miesiąca.

Przypadł Ci do gustu ten tekst? Zatem czytaj to skagen, na co masz chęć na nowej stronie, którą z pasją dla Ciebie przygotowaliśmy.

Pensję możemy przelewać też „z góry”, o ile takowe ustalenia przyjęte będą w zakładzie pracy. Przedsiębiorca nie może też opóźniać wypłaty wynagrodzenia czy przekazywać je w ratach.

led

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

Na chlebodawcy spoczywa też szereg obowiązków związanych z ochroną zdrowia pracobiorców – należą do nich również obowiązkowe badania lekarskie. Zwierzchnik powinien więc skierować oraz pokryć koszt wstępnych badań nowo przyjmowanej do przedsiębiorstwa osoby. Na chlebodawcy ciąży również zadanie skierowania oraz pokrycia kosztu badań okresowych. Okresowym badaniom podlegają wszyscy zatrudnieni, natomiast ich częstotliwość wyznacza lekarz wziąwszy pod uwagę stan zdrowia pracobiorcy i warunki pracy specyficzne dla zajmowanego stanowiska pracy.

Z kolei badania kontrolne są przeprowadzane w przypadku niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby trwającej dłużej aniżeli 30 dni – ich celem jest sprawdzenie, czy pracownik może jeszcze wykonywać pracę na swoim stanowisku. Szef powinien także zapewnić pracobiorcy przeszkolenie z zakresu BHP.