Prawidłowe oznaczenie numeryczne budynków jest niezwykle istotne, kiedy interweniować musi pogotowie czy straż pożarna.

przez | 25 marca 2022
Problem właściwego oznaczenia budynków, jest przedmiotem regulacji aktu prawnego – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Właściciele posesji często nie mają świadomości, że odpowiednie oznakowanie obiektów należy do ich powinności. Chodzi o założenie wywieszki z numerem porządkowym budynku, nazwą ulicy lub placu lub też miejscowości. Dodatkowo, taką tablicę musi się właściwie rozjaśnić. Właściwe oznaczenie posesji ma istotną rolę rangę, w powszedniej służbie osób noszących odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ład oraz pracowników służby medycznej.

numer domu

Autor: Thomas Abbs
Źródło: http://www.flickr.com
Posiadacze nieruchomości nie są w pełni świadomi konsekwencji, iż nie umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym posesji może zdecydowanie wydłużyć czas oczekiwania na ingerencję policji bądź dotarcie karetki pogotowia. Często zdarza się bowiem, że ratownicy medyczni, straż pożarna czy też radiowóz błądzą po terenie, pytając o właściwy adres wezwania. Tym samym trwoniąc bezcenne sekundy, które mogą uratować czyjeś życie lub zdrowie.

Czy myślisz, że odnajdziesz potrzebne dane w odniesieniu do opisywanego zagadnienia? Oczywiście, że tak – przejdź do witryny i kliknij w odnośnik tutaj.

Właściciele posesji powinni zatem wiedzieć, że samo założenie na budynku ładnego numeru to za mało. Od estetycznej ważniejsza jest informacyjna funkcja tabliczki na nieruchomości. Dlatego kiedy dom posadowiony jest w dalszej części ogrodzonej posesji, tabliczkę z numerem należy zamontować nie tylko na nim, ale także na ogrodzeniu.

numer domu

Autor: unblessed_scalar
Źródło: http://www.flickr.com
Poza tym zgodnie z przepisami polskiej normy budynki użyteczności publicznej powinny mięć mieć właściwie oznakowane wyjścia ewakuacyjne, po to aby zapewnić prędką i niezawodną ewakuację ludzi z obszaru objętego pożarem. Muszą także być opatrzone tablicami ochrony przeciwpożarowej. Ze względu na bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynkach, opisy ewakuacyjne są istotnym wyróżnikiem podczas ewakuacji. Oznaczenie obiektów tablicami i znakami ewakuacyjnymi, daje użytkownikom świadomość bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia zagrożenia będą mogli bez trudu znaleźć drogę do wyjścia na zewnątrz z budynku.

Oznakowaniem budynków zajmują się również agencje reklamowe, a działalność tego typu służy promowaniu produktów oraz marek, czy zwyczajnie – lokalizacji tych przedsiębiorstw. Więcej na ten temat w tym miejscu: