Komu przysługuje oraz gdzie uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

przez | 6 września 2021
Od stycznia 2016 r. każdy z powiatów realizuje zadanie opłacane z budżetu państwa polegające na prowadzeniu punktów udostępniania nieodpłatnej prawnej pomocy dla jednostek fizycznych.

bezpłatna pomoc prawna

Autor: Daquella manera
Bezpłatna pomoc ( www.adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-prawna ) prawna przysłUGuje ludziom korzystającym z pomocy społecznej (brany pod uwagę jest czas 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej), posiadającym Kartę Dużej Rodziny, weteranom, kombatantom. Równocześnie osobom, które nie skończyły dwudziestu sześciu lat jak też osobom, jakie ukończyły sześćdziesiąt pięć lat. Dodatkowo jednostkom, które w skutku wystąpienia klęski żywiołowej, naturalnej katastrofy albo awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu względnie poniosły straty.
Ażeby uzyskać darmową pomoc prawnika, trzeba przedstawić zaświadczenia potwierdzające upoważnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, dla przykładu decyzję albo poświadczenie o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, obowiązującą Kartę Dużej Rodziny, dokument tożsamości lub złożyć pisemne oświadczenie o wystąpieniu klęski żywiołowej, naturalnej katastrofy czy też awarii technicznej.

Jeżeli po przestudiowaniu tego problemu, będziesz mieć ochotę na większą ilość danych, to kliknij i zobacz, jakie porządne informacje (https://notariuszchojnice.pl/) posiada ten artykuł.

Bezpłatną pomoc prawną można otrzymać w celowo do tego przygotowanych punktach wyznaczonych oraz aranżowanych przez dany powiat (punkty tego rodzaju mogą znajdować się m.in. w Starostwach Powiatowych lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie).

Założono, aby w każdym powiecie znajdowały się 2 tego rodzaju punkty, z czego jeden winien być kierowany przez pozarządową organizację. Prawnej pomocy w ww. punktach użyczają radcy prawni jak też adwokaci.