Krótka charakterystyka podstawowych sposobów i metod wyceny wartości przedsiębiorstw, firm i spółek.

przez | 21 września 2021
Przy sprzedaży jakiejś spółki bardzo ważną rzeczą będzie wykonanie jej wyceny. Zresztą wyceny tego typu przydatne są nie tylko w takich transakcjach, lecz również przy negocjacjach z bankami czy przed wejściem na giełdę.

prawo

Autor: Lukas Plewnia
Źródło: http://www.flickr.com
firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Dzięki wycenie zainteresowane osoby będą wiedziały, ile jest warta dana firma i na tej podstawie będą mogły podejmować jakieś decyzje. W praktyce wycena spółek przeprowadzona być może paroma różnymi metodologiami, a wybór konkretnej będzie uzależniony od tego, w jakim celu ma być robiona i od charakteru danej spółki. Najbardziej popularne z nich to dochodowa, porównawcza i majątkowa, każda z nich prezentuje niezależne, odmienne podejście do problemu.

Zobacz informacje i obejrzyj serwis (http://www.workservice.pl/praca/produkcja/ciechanow/), który z pewnością Cię zaciekawi. Nie zwlekaj dłużej! Zrób to już teraz! Z pewnością nie będziesz żałować.

W praktyce wyceny wymienionymi metodami znacznie się mogą różnić, więc należy to mieć na względzie przy wyborze.

Dyskusja specjalistów

Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com
W przypadku dochodowych metod wartość spółki zostaje szacowana w oparciu o pieniężne przepływy generowane przez spółkę, przy założeniu że będzie ona dalej się rozwijać. Najważniejsze są tu sięgające kilku lat w przód prognozy finansowe.

Czy chcesz zgłębić prezentowane zagadnienie? Jeżeli tak, to sprawdź rekomendowany link (https://www.jwp.pl/uslugi/patenty/), a zapewne znajdziesz takie dane, które okażą się bardzo przydatne.

Za to wycena aktywów porównawcza odbywa się poprzez porównanie analizowanego podmiotu z innymi firmami o zbliżonej wielkości i profilu działalności. Przy tej metodzie czasami są problemy z wyszukaniem odpowiednich firm do porównywania.

Kolejną popularną metodą jest wycena majątkowa, czasami też nazywana bilansową. Przy tym sposobie wartość firmy to cały posumowany majątek, od jakiego odejmuje się różnego rodzaju ciążące na podmiocie należności i zobowiązania.