Na czym polega obsługa prawna firm?

przez | 6 września 2021
Prowadzenie firmy na pewno nie jest proste, szczególnie w kontekście formalności prawnych. Dlatego chcąc stworzyć i prowadzić firmę w zgodzie z literą prawa, jak również czynić właściwe kroki w jej rozwoju, warto wesprzeć się usługami kancelarii, które często wykraczają poza podstawowe usługi prawnicze, zapewniając obsługę księgowości, doradztwo podatkowe, a ponadto doradztwo strategiczne oraz wiele innych.

obsługa prawno, prawnik

Autor: mikytex
Źródło: http://www.flickr.com
Obsługa prawna firm zazwyczaj obejmuje bieżącą obsługę prawną spółek, innych jednostek organizacyjnych, takich jak na przykład fundacje, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Żeby zasięgnąć więcej danych na przedstawiany tu wątek, odkryj także inne absorbujące serwisy.

Zakres usług świadczonych przez kancelarie to przede wszystkim: pomoc w wyborze właściwiej formy prawnej prowadzenia firmy, tworzenie bądź przekształcanie podmiotów wymagających rejestracji w KRS czy innych rejestrach, prowadzenie ewidencji, przygotowywanie regulaminów i umów dla firmy, śledzenie zmian w przepisach prawa obejmujących klienta. Ponadto, w ramach tego obszaru można korzystać z usług dodatkowych, jak np.: windykacja(zobacz ewa damaszek) i ściąganie należności, pomoc prawną w uzyskiwaniu licencji na prowadzenie określonej działalności, reprezentowanie firmy przez organami sądowniczymi. Ważną gałęzią tej działalności jest również wsparcie w rozwoju firmy, polegające między innymi na negocjacjach z partnerami handlowymi, a przede wszystkim wydawanie opinii prawnych o zamierzonych krokach biznesowych, które zwiększają bezpieczeństwo klienta w transakcjach handlowych. Poza bieżącymi konsultacjami oraz poradami prawnymi, prawnicy oferują niekiedy szkolenia dla firm z wybranych przepisów prawa.

prawo, przepisy
Obsługa prawna firm prowadzona jest przez specjalizujące w tej dziedzinie kancelarie- takie jak ta: , na podstawie umów, które mogą zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony, jak również obsługa firmy może mieć też profil dorywczy. W ramach obsługi, zapewniany jest kontakt osobisty z prawnikiem, jak również za pomocą środków komunikowania się na odległość (e-mail, faks, telefon). Przedsiębiorcy w zależności od swoich wymagań, otrzymują raport dotyczących wszystkich zleconych postępowań.