Legalizacja wizyty i zatrudnienia w Polsce, czyli jak obcokrajowiec może uzyskać prawa i przywileje.

przez | 6 września 2021
Pracując można zaobserwować jak wielu cudzoziemców, w szczególności ze wschodniej części Europy podróżują do Polski, mając nadzieje na lepsze szanse rozwoju. Co trzeba zrobić, by móc otrzymać kartę pobytu cudzoziemca, która daje przepustkę do przywilejów i przywilejów. Karta pobytu cudzoziemca jest to dokument znaczący dla cudzoziemców.

Cudzoziemniec

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com
Potwierdza on tożsamość cudzoziemca. Ważniejszą zaletą płynącą z tego karty jest uprawnienie cudzoziemca (Balduin & Pfnür-przejdź na naszą stronę nasz link) do przekraczania granic bez konieczności posiadania wizy. Jest ona niejako paszport. Dokument tą wydaję się obcokrajowcowi, który ma przyzwolenie na obecność w kraju czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE i ze powodów humanitarnych. Istotne jest, że jeśli zmienią się informacje lub też wizerunek twarzy, należy wymienić dokument, w celu uniknięcia jakichkolwiek przeszkód przy przekraczaniu granic.

Urzędem wydającym dokument jest zazwyczaj Wojewoda, który takie pozwolenie wydał. Jeżeli obcokrajowiec jest w naszym kraju ze względów humanitarnych to taki dokument wydaje komendant Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który też udzielił pozwolenie na zamieszkanie. Ważne, żeby pamiętać, że pierwsza karta pobytu cudzoziemca dawana jest z urzędu (chociaż tutaj też są odstępstwa od reguły), o następną zaś trzeba złożyć podanie i kosztuje ona 50 zł – pobyt cudzoziemnców w Polsce.

Jeżeli chcesz sprawdzić inny analogiczny punkt widzenia na podnoszoną w tym artykule sprawę, to przeczytaj więcej w tym opracowaniu, które powiększy Twą wiedzę.

Teraz opiszmy samym procesem wydawania karty. Nie jest on skomplikowany, a idzie w parze z pozytywnie skończonego postępowania, po otrzymaniu postanowienia administracyjnej.

Na dużej ilości stronach internetowych możemy znaleźć wzory podań, którymi można wykorzystać. Jednakże wyjątkiem jest karta na zezwolenie na pobyt czasowy, którą otrzymuje się bez niepotrzebnych wniosków. Nie oznacza to też, że omijają nas wszystkie procedury. Ważne jest, aby dostarczyć zaświadczenie o zameldowaniu oraz dowód uiszczenia opłaty. Następnie trzeba odczekać, gdyż w tym czasie następuje polecenie zrobienia karty.

Kartę odbieramy osobiście. Zanim jednak obcokrajowiec ją dostanie, będzie musiał złożyć odciski palców. Następnie Wojewoda dokładnie kontroluje czy karta trafia we właściwe ręce i na tym koniec wszystkich formalności. Podanie przydaje się jeśli takowa dokument zostanie zgubiona, zniszczona, bądź jest robiona po raz drugi po utracie ważności. Karta pobytu cudzoziemca upraszcza cudzoziemcom życie na terenie Polski. Jeżeli planuje spędzać on dłużej niż 3 miesiące to warto postarać się o takowy dokument.