Z jakiego powodu warto instalować w halach magazynowych regały przesuwne?

przez | 10 lipca 2021
Kiedy mówimy, że coś jedzie po torach, posiadamy prawdopodobnie na myśli jakikolwiek tramwaj, podczas kiedy po prowadnicach mogą poruszać się także np. meble w pokoju jakiegoś archiwum.
Zamontowane tam specjalne regały jezdne potrafią jeździć na prowadnicach po to, aby w największy sposób urządzić dostępne stanowisko.

W niektórych wypadkach otrzymuje się w taki wariant nawet 80% oszczędności zajmowanej przez szafki przestrzeni. Takie regały jezdne potrafią jeździć po prowadnicach, które są zainstalowane na podłodze albo nawet w nią wtłoczone. W takim wypadku należy oczywiście zaplanować wszelkie prace budownicze jeszcze przed zainstalowaniem samych regałów jezdnych. Jak nietrudno się można domyślać, regały jezdne znajdują wykorzystanie nie tylko w archiwach, ale również w różnego rodzaju halach magazynowych.

Po przestudiowaniu publikowanego artykułu zobacz, jakie informacje zawiera porządna witryna, która także Cię na pewno zafascynuje, gdyż komunikaty na niej są nie mniej ważne.

Należy również dodać, iż regały jezdne mogą mieć specjalne zabezpieczenia przed przypadkowym przemieszczeniem. Mogą również zostać zaopatrzone w blokadę, jaka zapewnia zapięcie takich szafek jezdnych.

opinie

Źródło: pixabay.com

Regały magazynowe (pojemnik samowyładowczy) paletowe to tego typu wersja regałów, jaka z zasady przeznaczona jest do przechowywania palet. Ich wysokość i np. wariant montażu jest uzależniona od konkretnej sytuacji, przykładowo od rozpiętości samego archiwum.

Regały magazynowe paletowe są rozmieszczone w taki sposób, żeby używane w danej okoliczności pojazdy widłowe miały jak najwygodniejszy do nich dojazd. Regały magazynowe paletowe cechuje możność dopasowania do rodzaju składowanego na nich ładunku, także pod względem ich wagi lub objętości.