W jaki sposób zaaranżować loterię kroczek do kroczku?

przez | 10 lipca 2021
Loteria promocyjna jest to gra losowa, w której uczestniczy się nieodpłatnie przez zakup produktu, usługi albo innego dowodu udziału w grze.
Dany podmiot urządzający loterię musi zaoferować wygraną w formie nagrody rzeczowej lub pieniężnej.

Loterie tego rodzaju mogą być aranżowane przez jednostki fizyczne bądź jednostki prawne. Wszelka promocyjna loteria powinna być aranżowana na podstawie pozwolenia udzielonego poprzez Dyrektora Izby Celnej właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Pierwszym krokiem do zaaranżowania promocyjnej loterii jest przygotowanie podaniu o udzielenie zezwolenia na zorganizowanie loterii.
zawór parowy skośny

Autor: Grupa Armatura
Źródło: Grupa Armatura
Uzupełniony wniosek składamy do Dyrektora Izby Celnej stosownej dla siedziby jednostki. Pismo możesz złożyć w dowolnym momencie, jednak nie później aniżeli 2 miesiące przed zamyślanym zaczęciem loterii.

Masz jeszcze sekundę? Jeśli tak, to zachęcamy Cię do nowej strony, na której znajdziesz atrakcyjne wpisy – wejdź w link karma dla maltańczyka.

Jest to maksymalny czas określony na wydanie twierdzącej albo odmownej decyzji tyczącej się złożonej prośby. Następnym krokiem po złożeniu wniosku, będzie dokonanie wpłaty w wysokości dziesięciu procent ceny puli nagród brutto, koniecznej do pobrania pozwolenia na zorganizowanie loterii. Odbiór zezwolenia nastąpi w Izbie Celnej, po uzyskaniu pisemnej decyzji o jego udzieleniu. Powyższe postępowania umożliwiają zgodne z prawem zapoczątkowanie loterii.

Kolejne kroki tyczą się przygotowania jak też złożenia wymaganej specyfikacji połączonej z prowadzeniem i zakończeniem aranżowanej promocyjnej loterii.

Jeśli opisywany tekst Cię zafrapował, to bez ociągania wejdź na ten link, ponieważ on też Cię zaciekawi – to bardzo ważna oferta.

Jak zauważamy obsługa loterii nie jest prostą kwestią. Na szczęście możemy ją zlecić sprawdzonej firmie, która wykona to za nas.