Podatek, składki zusowskie, czyli co ma na głowie przedsiębiorca

przez | 10 lipca 2021
Działalność własnego przedsiębiorstwa to nie tylko mnóstwo formalności zewnętrznych. Utrzymanie dochodów, wypłacania przelewów, dbanie o relacje z klientem – już odejmując te czynności razem wzięte, pracodawcy mają niewiele czasu na pozostałe działania.

Tym bardziej, gdy chodzi o uregulowanie składek odprowadzanych przez pracodawców do ZUS.Prawidłowe funkcjonowanie pracodawcy jest warunkowane korzystaniem lub niekorzystaniem przez niego z obowiązkowej kasy fiskalnej. O tym, czy ma on zwolnienie z kasy fiskalnej decyduje prowadzenie przezeń usług podlegających zwolnieniom. Listę usług zwolnionych od kas fiskalnych wystawia Ministerstwo Finansów. Najważniejszym aktem prawnym, który objaśnia sprawę kas fiskalnych jest ustawa o podatkach od towarów i usług, a więc znany przez właścicieli VAT. Lakoniczny zapis już ponad dziesięcioletniej ustawy wskazuje, że każdy pracownik sprzedający usługę osobom fizycznym, nieprowadzącym gospodarczej działalności, musi prowadzić ewidencję jaką umożliwia kasa fiskalna. Od 2011 roku prowadzenie kasy fiskalnej zostało „wzbogacone” o kolejne rodzaje usług, co do których przedsiębiorcy muszą regulować swoją kasę fiskalną. Wśród nich są m. in. usługi z zakresu rekrutacji personelu, pogrzebowe, przechowań bagażów na dworach czy działania tłumaczeniowe. Usługi w warsztatach dla samochodów nie podlegają pod kasy fiskalne (gdy sprawa dotyczy montażu części, samo kupno odpada), natomiast sprzedawanie biżuterii, czy przewóz pasażerów przez małe busy – wszystkie te usługi wymagają prowadzenia kasa fiskalna. Szczegółowe opisy zwolnień i wyjaśnienia prawne udostępnia się na stronach prawniczych.

Działania przedsiębiorcy to także regularne odprowadzanie składek. ZUS do odliczenia jest składką roczną, która może, ale nie wymaga uwzględniania dobrowolnych opłat chorobowych. Kluczowym wymiarem wpłat pracodawcy są ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy. Społeczne składki ZUS przedsiębiorcy obejmują ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i od wypadków. Część płatników – zakłady budżetowe płacą składki do każdego piątego dnia miesiąca, samozatrudnieni właściciele do dziesiątego, a pozostali pracownicy do piętnastego. Niedopełnienie opłacania składek społecznych, a również niewysłanie zeznań grozi grzywną do 5 tysięcy złotych.