Nowatorskie kursy przeznaczone dla handlowców, innymi słowy gry stymulacyjne jako główny klucz do sukcesu

przez | 10 lipca 2021
Od wieków, główną gałęzią w gospodarce wszelkiego państwa jest szeroko pojęty handel. Żeby zapewnić prawidłowy rozwój gospodarczy kraju, wypada jednakże zadbać o adekwatne wykształcenie kadr trudzących się tą dziedziną życia. Pisząc kadry mamy na myśli zarówno ludzi na stanowiskach kierowniczych, jak również osobach zajmujących stanowiska podrzędne. Ażebywzmacniać skuteczność handlową danej korporacji, koniecznym jest okresowe przeprowadzanie szkolenia dla handlowców liniowych jak również szkolenia z działki zarządzania, dla osób na stanowiskach decyzyjnych.

szkolenie

Autor: Tau Consulting
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwój technologiczny oraz w nauce spowodował, iż w nauczaniu handlowców i menadżerów praktykowane są nowatorskie metody. Jedną z nich są gry symulacyjne. Jeszcze do niedawna kojarzone z rozrywką skierowaną do najmłodszych, aktualnie wykorzystywane są do szkolenia handlowców.

Gry symulacyjne dla osób zajmujących się branżą marketingową stają się narzędziem pozwalającym uczestnikom, w czasie trwania warsztatów zbliżyć się do obowiązującej codzienności w biznesie. W czasie gry uczestnicy wcielają się w role prezesów, handlowców jak również menadżerów i w udawanych warunkach przewodzą całą jednostką, albo też jej

szkolenie

Autor: Garrett Coakley
Źródło: http://www.flickr.com

wybranym działem lub oddziałem. Gry symulacyjne są najefektywniejszą odmianą szkolenia (szkolenia dla handlowców) w sferach takich, jak zarządzanie strategiczne, reklama, kapitał, zarządzanie produkcją, zarządzanie sprzedażą, a także zarządzanie projektem.

Zaawansowane gry symulacyjne to jedno lub dwudniowe kursy, podczas których, uczestnicy dokonują analizy posiadanych informacji i podejmują sporo decyzji prowadzących do wcześniejokreślonego celu. Może nim być podniesienie wartości przedsiębiorstwa, zmniejszenie kosztów, podbicie rynku, dokonanie projektu, czy wprowadzenie zmiany w firmie. Więcej na szkolenia (Training Partners).

Podsumowując przedstawiany temat, zauważyć należy, iż wykorzystanie gier symulacyjnych w zagadnieniu takim jak szkolenie zarządzania, poprzez swoje innowacyjne zastosowania, wpływa na czas jego trwania. Człowiek, który szkoli się przy pomocy ciekawostek technicznych, przechodzi szkolenie w znacznie szybszym tempie, aniżeli wymagała by tego nauka w podstawowej odmianie.