Kiedy sam pracodawca mógłby prowadzić kursy BHP?

przez | 10 lipca 2021
Pracownik w dowolnej spółce musi zaliczyć takie szkolenie, żeby wiedział jak bezpiecznie oraz dobrze wykonywać własną pracę. Do organizacji tego typu kursów zobligowany jest zwierzchnik oraz powinien je powtarzać co pewien czas, aby utrwalić wiedzę z wymaganej dziedziny.
Tego typu szkolenie to kurs BHP, którego częstotliwość realizowania jest uzależniona od zajmowanego stanowiska.

halley, aktuariusze, rezerwy24
Ci pracownicy, którzy piastują robotnicze stanowiska oraz robią szczególnie niebezpieczne zadania, powinni takie kursy odbywać co rok. Szczególnie jeżeli działalność jest szczególnie groźna dla zdrowia np. praca na wysokości. Raz na trzy lata kurs (http://bhpprofesjonalnie.pl/ – wciśnij na link tę zakładkę) powinni przejść robotnicy zajmujący stanowiska robotnicze nie wykonujący groźnych zadań. Sam zwierzchnik także powinien zaliczyć tego typu szkolenie. Jego kurs ma ważność przez 5 lat. Tyle samo ważny kurs jest dla osób, które zarządzają członkami personelu, a zwłaszcza mistrzów i brygadzistów. Raz na 6 lat instruktaż powinni przejść pracownicy biurowo-administracyjni.
Zwierzchnik posiada obowiązek powołać w obrębie firmy osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz do przeprowadzania czynności w zakresie ewakuowania członków personelu oraz zwalczania pożarów. Gdy pracodawca zatrudnia wyłącznie pracowników małoletnich lub z niepełnosprawnością, działania z zakresu zwalczania pożarów oraz udzielania pierwszej pomocy może przeprowadzać samodzielnie. Przepisy nie dyktują konkretnie zakresu szkolenia, jakie powinny odbyć osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności z zakresu ewakuacji członków personelu i zwalczania pożarów.

Jeśli sądzisz, że wiadomości zaprezentowane w tym materiale są ciekawe, zobacz także ten link – to unikalna strona www (https://www.adwokat-wroclaw.com.pl/dzial-spadku), na której przeczytasz pokrewne tematy.

Tego typu szkolenia mogłyby zostać aktualizowane w ramach zwykłych kursów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Osoby, jakie wyznaczone są do wykonywania zadań w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji w takiej dziedzinie.

Muszą posiadać tylko skończone przeszkolenie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. Zwierzchnik musi zadbać o to, aby szkolenie było przeprowadzone w zgodzie ze stanowiskami występującymi w firmie.