Jak starać się o posadę komornika sądowego?

przez | 10 lipca 2021
Komornik sądowy to jeden z nadzwyczaj nielubianych zawodów, lecz pomimo tego ktoś przecież musi piastować tę posadę. A komornikiem wcale nie jest tak łatwo zostać. Należy spełnić dokładnie zdefiniowane warunki, aby móc cieszyć się mianowaniem na to stanowisko.

prawo

Autor: thierry ehrmann
Źródło: http://www.flickr.com
Dobrze jednak rozpocząć od tego, kim jest oraz co robi komornik sądowy. To urzędnik publiczny, jakiego rolą jest przeprowadzanie czynności egzekucyjnych, naturalnie pod nieustanną kontrolą sądu. Może również dostarczać wszelkiego rodzaju zawiadomienia sądowe, zawiadomienia czy protesty, w zależności od konkretnej sprawy.

W swojej działalności musi postępować zgodnie z prawem, nie mogą ponosić go emocje i powinien mieć nieskazitelne opinie. Jego zachowanie reguluje również złożone ślubowanie oraz konieczność szanowania reguł etycznych.

Masz jakiekolwiek trudności ze wyszukaniem rzetelnych wiadomości? To sprawdź tekst dostępny w tym serwisie a upewnisz się, że to jest wszystko, co potrzebne.

W jaki sposób wobec tego stać się komornikiem?

Do pierwszych wymogów zaliczają się: posiadanie obywatelstwa polskiego i pełna zdolność do czynności prawnych. Przyszły komornik nie może być karany lub podejrzewany za przestępstwo. Co więcej musi być absolwentem studiów wyższych na określonym kierunku – są to studia prawnicze bądź administracyjne. Nie można również zapomnieć, że musi mieć skończone 26 lat, 2 lata pracować jako asesor komorniczy oraz rzecz jasna odbyć aplikację komorniczą, w czasie której zaznajomi się z metodami pracy komornika, może także wykonywać wyznaczone czynności. Do tego jego obowiązkiem jest pozytywne zdanie egzaminu. Komorników powołuje Minister Sprawiedliwości, na wniosek samego zainteresowanego stanowiskiem. Komornik (komornikolesno.pl/) poza realizowaniem czynności egzekucyjnych powinien kierować swoją kancelarią komorniczą. Pracuje na konkretnym rewirze komorniczym, np. we Wrocławiu, który jest także obszarem działań sądu rejonowego. Komornik – Komornik Sądowy Wrocław Fabryczna przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu bezwzględnie musi trzymać się reguły zachowania tajemnicy zawodowej oraz – co nadzwyczaj istotne – nie może wykonywać innej działalności zarobkowej, jeśli nie otrzyma należytego pozwolenia, które jest udzielane przez prezesa sądu apelacyjnego oraz radę izby komorniczej.

Jeśli zatem komornik sądowy (czytaj dalej) to zawód, który chcesz pełnić, powinieneś skontrolować czy spełniasz powyżej wymienione warunki. Gdy wszystko się zgadza, nic nie stoi na przeszkodzie, by zacząć starać się o tą posadę.